Rozwiążemy każdy, nawet najmniejszy problem. Możesz na nas liczyć.

nasze produkty

Tu zdobędziesz dużo nowych informacji na każdy temat...

więcej

PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

Wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, oraz kontakty z naszymi klientami wykorzystujemy do tworzenia systemów wspomagających zarządzanie firmą.

W aktualnej ofercie posiadamy następujące programy:

 • System Obsługi Zleceń Produkcyjnych: MARCO-ZLECENIA
 • System Obsługi Małej Firmy: MARCO-KPIR
 • System Obsługi Funduszu Socjalnego: MARCO-FUNDUSZ SOCJALNY
 • System Obsługi Czynszów: MARCO-CZYNSZE
 • System Obsługi Przychodni Lekarskiej: MARCO-PRZYCHODNIA
 • PROGRAMY "OKOŁOTRAWERSOWE"

  W celu zwiększenia zakresu funkcjonalnego systemu Trawers stworzyliśmy szereg programów pomocniczych znakomicie poszerzających możliwości pakietu firmy Tres. Nasze programy operują na kopii danych Trawersa (Hurtownie danych) i tylko w niektórych przypadkach dokonują ich modyfikacji. Obsługa jest prosta i intuicyjna - nie wymaga od użytkownika odbywania szkolenia i jest możliwa zaraz po zainstalowaniu i zapoznaniu się z instrukcją. Najbardziej atrakcyjnymi z bogatej oferty programów "okołotrawersowych" są systemy:

 • tSklep (sklep internetowy powiązany z systemem Trawers)
 • PK i ZESTAWIENIA (polecenia księgowania z dokumentów nie zatwierdzonych i dodatkowe zestawienia)
 • PRZELEWY (tworzenie, drukowanie, eksport przelewów)
 • ETYKIETY (drukowanie etykiet, obsługa kodów kreskowych)
 • ZAMÓWIENIA (prosta obsługa zamówień i ofert)
 • DOSTAWY (usprawnienie obsługi dostaw towarów, współpraca z czytnikami kodów i kolektorami danych)
 • INWENTARYZACJA (usprawnienie inwentaryzacji towarów, współpraca z czytnikami kodów kreskowych)
 • ETYKIETY ADRESOWE (wydruk etykiet adresowych dla klientów z kartotek odbiorców i dostawców
 • OPISY PROGRAMÓW

  1. System Obsługi Zleceń Produkcyjnych - "MARCO - ZLECENIA"

  System MARCO-ZLECENIA przeznaczony jest do ewidencjonowania zleceń produkcyjnych. W obecnym kształcie ma on zastosowanie w firmach zajmujących się kompletowaniem i montażem urządzeń przemysłowych

  System MARCO-ZLECENIA umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Rejestrowanie zleceń z możliwością kalkulacji ceny sprzedaży
 • Rejestrowanie zleceń serwisowych
 • Rejestrowanie ofert dla odbiorców
 • Gromadzenie załączników (dokumentów) do zleceń
 • Obsługę delegacji służbowych
 • Rejestrowanie harmonogramów (szablonów) czasu pracy na stanowiskach
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy (ECP) pracowników
 • Rejestrowanie dziennika podawczego firmy
 • Generowanie różnego rodzaju zestawień
 • 2. System Obsługi Małej Firmy - "MARCO - KPIR"

  System MARCO-KPIR v 3.05 został stworzony z myślą o dwóch grupach potencjalnych użytkowników. Są to:

 • osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą i rozliczające się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych (książka przychodów i rozchodów),
 • spółki cywilne o dowolnej liczbie wspólników, w których prowadzona jest książka przychodów i rozchodów a wspólnicy rozliczają się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych.
 • W aktualnej wersji system nie obsługuje gospodarki magazynowej i z tego względu adresowany jest głównie do firm prowadzących działalność usługową, choć może też spełniać rolę programu pomocniczego (np. do obsługi fragmentu sprzedaży) w każdej firmie.

  System MARCO umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Prowadzenie kartoteki wspólników firmy - podatników.
 • Prowadzenie kartoteki firm-kontrahentów (dostawców, odbiorców, innych),
 • Prowadzenie kartoteki osób związanych z zarejestrowanymi kontrahentami lub innych, w tym zleceniobiorców umów - zleceń.
 • Prowadzenie kartoteki usług, towarów i wyrobów.
 • Prowadzenie kartoteki urzędów skarbowych.
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie:
 • rejestrowanie sprzedaży usług, towarów i wyrobów udokumentowanej fakturami VAT lub rachunkami - w dowolnej walucie,
 • rejestrowanie zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami lub rachunkami - w dowolnej walucie,
 • rejestrowanie zapłat za faktury sprzedaży i prowadzenie rozrachunków z odbiorcami, wydruk dowodów wpłaty "kasa przyjmie" KP - w dowolnej walucie,
 • rejestrowanie zapłat za faktury zakupu i prowadzenie rozrachunków z dostawcami, wydruk dowodów wypłaty "kasa wypłaci" KW
 • wystawianie faktur korygujących i rachunków korygujących sprzedaży i rejestrowanie zwrotu zapłat dla odbiorcy
 • rejestrowanie dokumentów korygujących zakupu i zwrotów zapłaty od dostawcy
 • generowanie i drukowanie poleceń przelewu za faktury zakupu zarejestrowane w systemie lub z innych tytułów
 • generowanie i wydruk dowodów wpłaty do banku.
 • rejestrowanie i prowadzenie kartoteki umów - zleceń oraz rachunków od zleceniobiorcy.
 • generowanie i drukowanie poleceń przelewu do urzędów skarbowych.
 • generowanie i drukowanie poleceń przelewu na rachunki osób fizycznych.
 • tworzenie zbioru przelewów, które następnie można wyeksportować do pliku w formacie "Eliksir O" lub dowolnym innym i przesłać do banku przy pomocy odpowiedniego programu on-line lub off-line.
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 105 poz. 1199). Wprowadzanie pozycji księgi może odbywać się automatycznie (dokumenty sprzedaży wprowadza się w programie SPRZEDAŻ, dokumenty zakupu - w programie ZAKUPY, umowy - zlecenia - w programie KPIR) lub "ręcznie" (inne zdarzenia takie jak: prowizja bankowa, dowód wewnętrzny itp.)
 • W programie "SPRZEDAŻ" dokumenty sprzedaży tworzą rejestr sprzedaży VAT, który można w dowolnym momencie przeglądać lub wydrukować w kilku różnych układach.
 • Analogicznie w programie "ZAKUPY" tworzy się rejestr zakupów VAT.
 • Program KPIR umożliwia wydruk księgi za dowolny miesiąc wg obowiązującego wzoru oraz wydruk księgi za dowolny okres od początku roku obrotowego (księga roczna).
 • Program KPIR umożliwia obliczenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz należnej do zapłaty zaliczki podatku. Umożliwia też przygotowanie i wydruk deklaracji PIT5 jako kompletny wydruk na czystej kartce.
 • Program KPIR umożliwia automatyczne obliczenie należnego do zapłaty podatku VAT oraz wydrukowanie deklaracji VAT7 jako kompletny wydruk na czystej kartce.
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz automatyczne przenoszenie kwoty kosztów eksploatacji pojazdu zaliczonych w danym miesiącu do kosztów uzyskania przychodu.
 • W module "Ewidencja Przebiegu Pojazdu można prowadzić ewidencję czynności serwisowych wykonanych w poszczególnych pojazdach.
 • W module "Umowy - zlecenia można wydrukować deklarację PIT 8B jako kompletny wydruk na czystej kartce.
 • W każdym z programów można korzystać z uproszczonego terminarza oraz prostego programu do zarządzania zadaniami a także z notatnika.
 • 3. System Obsługi Funduszu Socjalnego - "MARCO - SOCJALNY"

  System FUNDUSZ SOCJALNY przeznaczony jest dla firm zobowiązanych do odprowadzania odpisów na wydzielony fundusz socjalny i dokonujących z niego różnego rodzaju wypłat dla pracowników.

  Ma on zastosowanie w przypadku, gdy żaden inny program (finansowo - księgowy, lub płacowy) nie umożliwia pełnej obsługi wszystkich operacji wpłat i wypłat z funduszu.

  System FUNDUSZ SOCJALNY umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Prowadzenie kartoteki pracowników i innych osób korzystających z funduszu socjalnego (w tym emerytów).
 • Ewidencję wypłat bezzwrotnych.
 • Ewidencję różnego rodzaju pożyczek.
 • Automatyczne obliczanie kwoty należnych odsetek.
 • Automatyczne tworzenie harmonogramów spłat pożyczek.
 • Ewidencję spłat pożyczek.
 • Ewidencję innych wpłat na fundusz socjalny.
 • Ewidencję innych wypłat nie związanych z konkretną osobą.
 • Ustalanie i kontrolę wykonania planu obrotów na koncie funduszu.
 • Wykonywanie wszelkiego rodzaju zestawień i wydruków.
 • Wydruk zaliczek na podatek dochodowy i deklaracji podatkowych.
 • 4. System Obsługi Czynszów - "MARCO - CZYNSZE"

  System CZYNSZE adresowany jest do firm i innych jednostek organizacyjnych zarządzających zasobami lokalowymi.

  System CZYNSZE umożliwia wykonanie następujących czynności:

 • Prowadzenie kartoteki lokali.
 • Prowadzenie kartoteki archiwalnej (zapamiętywanie zmian stawek, ilości lokatorów itp).
 • Comiesięczne naliczanie należności czynszowych do zapłaty przez najemców.
 • Kwartalne ewidencjonowanie zużycia wody (obsługa do czterech liczników).
 • Rejestrowanie wpłat należności od najemców.
 • Drukowanie rozliczeń dla najemców.
 • Drukowanie zestawień sald lokali i innych.
 • 5. tSklep

  Opis programu znajduje się w zakładce "tSklep"

  6. System Dodatkowych Zestawień - "MARCO - PK i ZESTAWIENIA"

  W programie znajduje się bardzo atrakcyjna funkcja drukowania poleceń księgowania wygenerowanych na podstawie dokumentów nie zatwierdzonych w systemach NA, KB i ZO. Jest to doskonałe rozwiązanie dla firm w których konieczna jest kontrola prawidłowości dekretów księgowych podczas trwania miesiąca obliczeniowego. Program umożliwia drukowanie "potencjalnych" poleceń księgowania w różnych układach, dla dowolnego zakresu dokumentów i kont. Ciekawą funkcją jest wydruk dekretów księgowych równocześnie z wielu systemów w układzie syntetycznym, bądź analitycznym, także z uwzględnieniem dokumentów zarejestrowanych w systemie Księga Główna.

  Drugą, ciekawą funkcją jest szybki podglad cen i stanów magazynowych wybranego indeksu. Funkcja ta dostępna jest tylko we współpracy z wersją "5" Trawersa.

  Program służy też do wykonywania zestawień z programów NA, ZO, MG, KR i innych modułów pakietu TRAWERS. Wstępnie przygotowano wiele nietypowych zestawień niemożliwych, lub trudnych do wykonania w programach TRAWERSA (np. sprzedaż według indeksów, sprzedawców, odbiorców lub adresatów, zakupy w różnych układach, marże na odbiorcach, indeksach, fakturach, rachunki przeterminowane według operatorów - z uwzględnieniem dowolnego okresu, zakresu kontrahentów itp.).

  Największą zaletą programu jest łatwa możliwość jego rozbudowy. Dalsze zestawienia dostosowane do specyfiki firmy i wymagań poszczególnych użytkowników mogą być wykonywane w ramach odpłatnej usługi, po określeniu potrzeb i dokonaniu stosownych ustaleń z użytkownikiem.

  7. System Obsługi Przelewów - "MARCO - PRZELEWY"

  System PRZELEWY jest adresowany głównie do firm będących użytkownikami pakietu programów "TRAWERS" firmy Tres. Warunkiem współpracy systemu PRZELEWY z Trawersem jest obecność programu zakupów ZO-TRES, lub/i programu kadrowo płacowego PL-TRES. Jeśli firma eksploatuje program obsługi przelewów KC-TRES, to jego pracę można też wspomóc przy pomocy systemu PRZELEWY.

  System PRZELEWY może też pracować samodzielnie, dlatego korzystać z niego może każda firma regulująca zobowiązania za pośrednictwem jednego lub wielu banków i przekazująca polecenia przelewu w postaci dokumentów drukowanych na papierze lub w postaci elektronicznej.

  System PRZELEWY umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Prowadzenie kartoteki firm - płatników.
 • Prowadzenie własnej kartoteki kontrahentów (wierzycieli), w tym urzędów skarbowych.
 • Generowanie przelewów "z ręki" dla kontrahentów z własnej kartoteki.
 • Generowanie przelewów podatku dla urzędów skarbowych z własnej kartoteki.
 • Generowanie przelewów do ZUS.
 • Seryjny wydruk przelewów przygotowanych uprzednio w programie KC-TRES.
 • Generowanie pojedynczych przelewów dla kontrahentów z ZO-TRES z uwzględnieniem stanu rozrachunków w Trawersie.
 • Automatyczne tworzenie propozycji przelewów na podstawie rozrachunków programu ZO-TRES, lub/i danych płacowych programu PL-TRES.
 • Automatyczne tworzenie przelewów na podstawie wygenerowanej wcześniej propozycji.
 • Zapisywanie wszystkich wygenerowanych przelewów do tabeli i zarządzanie nimi.
 • Drukowanie przelewów na czystej kartce lub na gotowym druku na papierze A4.
 • Eksport przygotowanych przelewów z tabeli przelewów do programu bankowego.
 • Obliczanie odsetek od podanej kwoty bazowej i procentowej stopy z uwzględnieniem częściowych spłat zobowiązania.
 • Program prawidłowo współpracuje z każdą wersją programu TRAWERS 4 - zarówno obsługującą jak i nie obsługującą nowy format rachunku bankowego (26 cyfr). Jeśli system ZO-TRES nie obsługuje liczby kontrolnej, należy liczbę tę umieszczać w polu "Numer rachunku" - w miejscu ostatnich dwóch znaków tego pola. Dwucyfrowa liczba umieszczona w tym właśnie miejscu będzie traktowana przez program "Przelewy" jako liczba kontrolna numeru rachunku i drukowana w odpowiednim miejscu na wydruku przelewów.

  8. System Etykiet i Kontroli Cen Sprzedaży - "MARCO - ETYKIETY"

  System ETYKIETY jest adresowany do firm w których zastosowano system kodów kreskowych EAN 13 do identyfikowania towarów. Warunkiem współpracy systemu ETYKIETY z Trawersem jest obecność programu magazynowego MG-TRES, programu MI-TRES oraz programów NA i ZO.

  W wersji dla Trawersa5 system służy między innymi do obróbki cen sprzedaży w cennikach, dlatego może być wykorzystywany w firmach handlowych w których wykonuje się wiele operacji związanych z zarządzaniem cenami sprzedaży.

  Prosty w użyciu mechanizm zaokrąglania cen brutto (Nr 4, 5 lub 6) i obliczania ceny netto od brutto jest dodatkowym walorem programu.

  System ETYKIETY umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Wydruk etykiet (nalepek) na towary i wyroby ewidencjonowane w systemie MG-TRES, z możliwością drukowania kodów kreskowych w formacie EAN 13. W funkcji tej wykorzystano oryginalną czcionkę "MarcoEAN13" umożliwiającą wydruk kodu kreskowego zapisanego jako ciąg liczb - w formie pasków. Etykiety z kodem kreskowym mogą być drukowane zarówno dla indeksów z kartoteki magazynowej jak i z dokumentów zakupu (ZO), sprzedaży (NA) i magazynowych (MG).
 • Generowanie kodów kreskowych w formacie EAN 13 i kontrola prawidłowości wprowadzonych do kartoteki MG-TRES kodów
 • Kontrolę zgodności cen sprzedaży na fakturach w NA-TRES z cenami w wybranym cenniku utworzonym w programie MI-TRES.
 • We współpracy z programem MI-TRES - wykonywanie operacji na cenach sprzedaży
 • 9. System Zamówień i Ofert - "MARCO - ZAMÓWIENIA"

  Jest to program dla firm, które eksploatują program ZA-TRES, jednak sposób drukowania, czy wysyłania dokumentów do kontrahentów oferowany przez Trawers jest niewystarczający. Może to dotyczyć przypadków, gdy firma jest zobowiązana wysyłać zamówienia do dostawcy w ściśle określonym formacie, np. w postaci odpowiednio sformatowanego pliku tekstowego itp.

  System ZAMÓWIENIA umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Wysyłanie zamówień zakupu oraz ofert i zamówień sprzedaży w formie maila.
 • Eksport zamówień utworzonych w programie ZA-TRES do pliku w określonym formacie.
 • Wydruk zamówień zakupu oraz ofert i zamówień sprzedaży w określonej formie gaficznej.
 • 10. System Dostaw - "MARCO - DOSTAWY"

  Program służy do usprawnienia procesu przyjmowania dostaw do magazynu. Program obsługuje kilka sposobów wprowadzania dostawy.

 • Dostawa towaru jest rejestrowana przez pracownika magazynu w uproszczony (szybki) sposób poprzez wpisywanie tylko kodu kreskowego (przy pomocy czytnika kodów kreskowych, lub z klawiatury) i ilości. Następnie pracownik działu zaopatrzenia weryfikuje pozycje tak wprowadzonej dostawy i tworzy na jej podstawie fakturę poprzez uzupełnienie pól nagłówka dokumentu (numer dostawcy, numer faktury, daty, symbole operacji, symbol operatora itp.). Ostatnią operacją jest przesłanie tak utworzonej faktury zakupu do systemu ZO-TRES.
 • Dostawa towaru jest rejestrowana przy pomocy przenośnego kolektora danych, a następnie pracownik działu zaopatrzenia weryfikuje wprowadzone dane i tworzy fakturę zakupu.
 • Dostawa towaru jest rejestrowana z pliku, który może być automatycznie pobierany z serwera dostawcy, a następnie pracownik działu zaopatrzenia weryfikuje wprowadzone dane i tworzy fakturę zakupu, lub dostawę w programie ZO-TRES.
 • UWAGA. Program znajduje się obecnie w fazie testów. Firmy zainteresowane prosimy o zgłaszanie sugestii i potrzeb.

  11. System Etykiet Adresowych - "MARCO - ETYKIETY ADRESOWE"

  Program służy do seryjnego drukowania etykiet adresowych do odbiorców z kartoteki NA-TRES i dostawców z kartoteki ZO-TRES.

  UWAGA: Wszystkie w/w programy działają w środowisku Microsoft Windows (95, 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, Windows7), oraz wymagają obecności programu Microsoft Access 2000 lub środowiska "Runtime Access 2000". Runtime Access 2000 dostarczany jest nieodpłatnie wraz z zakupionym programem lub wersją demonstracyjną, a jego instalacja jest szybka i bezproblemowa. Możliwe jest wykonanie w/w programów w technologii Microsoft Access 2007. Zalecane jest, żeby wydruki z naszych programów odbywały się na drukarce laserowej lub atramentowej, choć w razie konieczności można drukować na każdej drukarce obsługiwanej przez system Windows.